• MIŁOSIERDZIE BOŻE,  Miłosierdzie Boże

  MIŁOSIERNE SERCE PANA JEZUSA

  Miłosierne Serce Jezusa jest dowodem na potęgę wielkiej miłości jaką darzy nas Jezus. Przez swą wielką miłość chce nas nauczyć  dostrzegania i odwzajemniania miłości. Serce Jezusa jest dla nas nieustannie otwarte i  czułe, Jezus przez swą miłość ciągle nas uświadamia jak jesteśmy dla Niego ważni. Jeśli chcemy poznać miłosierdzie musimy wpatrywać się w serce Jezusa, które cierpliwie uczy nas miłości ,możemy z Niego czerpać mało, więcej i bardzo dużo, ponieważ jest nam to potrzebne do życia. Dz. 229 Z początkiem rekolekcji powiedział mi Jezus :W tych rekolekcjach ja sam będę kierował duszą twoją; chcę cię utwierdzić w spokoju i miłości.-i tak przechodziły mi pierwsze dni. Dnia czwartego zaczęły mnie męczyć…

 • MIŁOSIERDZIE BOŻE,  Miłosierdzie Boże,  MODLITWA

  Miłosierdzia Bożego Łaski

  Cóż my sami z siebie możemy? Musimy sobie uświadomić, że nie byłoby odkupienia gdyby nie było Miłosierdzia Bożego, to jest ze sobą ściśle połączone. Szczególną okazję do otrzymania łaski mamy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ponieważ to właśnie w tym szczególnym dniu Jezus otwiera dla nas wszystkie upusty Boże, prosi by się do Niego zbliżyć z wielką ufnością bez bojaźni . Możemy otrzymać łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar, jedyne co musimy zrobić to wyspowiadać się przyjąć komunię św. , nie przywiązywać się do najmniejszego grzechu.W ufności do Boga i miłości do bliźniego przeżyć ten szczególny okres.  Więc spytam jeszcze raz co my sami z siebie możemy? Bóg daje dużo…

 • MIŁOSIERDZIE BOŻE,  Miłosierdzie Boże,  RELIGIA

  Grzech

  Grzech nas zniewala, rządzi nami kieruje nasze  życie tam gdzie zły chce byśmy byli. Szatan widząc nasze upadki podszeptuje, że robimy dobrze i tryumfuje gdy nas upodlił. Grzech zostawia na sercu rany, które bolą.  Nasze poczucie winy, które zaczyna nas nachodzić to początek a zarazem nadzieja, że nie damy się zmotać nie pozwolimy sobą kierować.  Dz.741 Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest ro miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie  wielki. Rodzaje mąk które widziałam: pierwszą męką która stanowi piekło jest utrata Boga: drugie- ustawiczny wyrzut sumienia: trzecie – nigdy ten los się już nie zmieni, czwarta męka-jest ogień który będzie przenikał duszę ale jej nie…