REDAKCJA I KONTAKT

„GŁOS MIŁOSIERDZIA”

Czasopismo Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

Skład Redakcji:

Teresa Cebula

Anna Gadziała (skład)

Maria Hyży (korekta)

Katarzyna Kurlet

Ewa Rycaj

Kazimiera Woźniak

Kazimierz Wróbel

Teresa Wolnicka – Ogiegło

Ewa Ziemiańska

ks. Marek Suder (red. nacz.)

Adres naszej redakcji: ul. M. Skłodowskiej – Curie 12, 32-050 Skawina

e-mail: glosmilskaw@poczta.fm

www.glosmilosierdzia.pl

Druk: Wydawnictwo PLATAN, Kryspinów 256

Nasza parafia